خطای استفاده از گیفت کارت آمازون

در این آموزش خطاهای گیفت کارت آمازون در هنگام ردیم یا شارژ اکانت را بررسی می کنیم.

اولین Error خطای اینولید بودن کد است :

منظور از invalid که گاهی با Not Valid نیز خواهده می شود این است که یکی از حروف وارد شده در هنگام ردیم گیفت کارت آمازون اشتباه می باشد. حال یا این ارور از جانب شماست یا در هنگام ثبت شدن در سایت اشتباهی رخ داده است.

در صورت برخورد کردن به این خطا در ابتدا اطمینان حاصل نمایید که کد دریافتی را در سایت Amazon به درستی وارد می نمایید. اگر مشکل از جانب شما نبود با پشتیبانی سایتی که خرید گیفت کارت آمازون خود را از آنجا انجام داده اید تماس حاصل فرمایید.

GC claim code is invalid
We had a problem checking the value of your gift card. there’s something wrong with the claim code you entered. please check for transposed digits, omitted digits, and similar errors. The input field is not case sensitive

پیغام های خطای استفاده از گیفت کارت آمازون - ۱

اگر در هنگام ردیم کردن گیفت کارت آمازون به خطای Alreedy redeemed to another account برخوردید :

به این منظور است که گیفت کارت استفاده شده است.

We had problem redeeming your gift card . this gift card claim code has been redeemed to another account

در صورت برخورد با این مشکل در ابتدا موجودی خود را چک کنید که بالانس افزایش نیافته باشد و در غیر این صورت به سایت فروشنده مراجعه نمایید.

پیغام های خطای استفاده از گیفت کارت آمازون - ۲

اکنون با خطاهای گیفت کارت آمازون آشنا شدید و در صورت بروز هر کدام از خطاها می توانید علت هر خطا را بیابید.

گیفت کارت اصلی و معتبر آمازون را از سایت GiftCard.ir تهیه نمایید. لازم به ذکر است گیفت کارت های آمازون با مبالغ زیر در سایت موجود می باشد:

  • گیفت کارت آمازون 5 دلاری امریکا
  • گیفت کارت آمازون 10 دلاری امریکا+اسکن
  • گیفت کارت آمازون 25 دلاری امریکا+اسکن
  • گیفت کارت آمازون 50 دلاری امریکا+اسکن
  • گیفت کارت آمازون 100 دلاری امریکا
خرید گیفت کارت آمازون