بخشی از درآمد سایت گیفت کارت متعلق به کودکان مبتلا به سرطان

کودکانی که امید به بهبود در دل آنها به واسطه ی خیرین عزیزی چون شما هنوز زنده مانده است و تنها لبخندی پر از آرامش و معصومیت از جانب این کودکان معصوم بهترین تشکر برای خیر ها و موسسات خیریه نظیر محک و … است و تشکری به این اندازه ارزشمند عملا ناممکن می باشد.

با توجه به افزایش ابتلا به این بیماری مخصوصا در مورد کودکان عزیز کشورمان حمایت روز افزون شما خیرین عزیز را خواستاریم تا گامی باشد برای ریشه کن کردن بیماری سرطـــان کودکانی که آرزوی قلبی آنها تنها دویدن در کنار دوستانشان و مو داشتن روی سر های نازنینشان و رنج نبردن از درد درمان های سخت سرطان مثل شیمی درمانی است و تمام اینها میسر نمی شود به جز با کمک خداوند و حمایت ها و کمک های معنوی و مادی و خدماتی شما نیکوکاران عزیز.

حمایت هایی نظیر اهدای مو به کودکان مبتلا به سرطان و تشکیل کانون های مشاوره به پدران و مادرانی که کودک عزیزتر از جانشان را در مسیر سخت زندگی اش همراهی کنند .

حمایت سایت GiftCard.iR از کودکان مبتلا به سرطان :

سایت Giftcard.ir اینک با فراهم آوردن این امکان پرداخت از موقعیت خرید گیفت کارت توسط شما عزیزان بهره جسته و برای یکی شدن کمک هایمان این درگاه پرداختی را برای حمایت از کودکان معصوم مبتلا به سرطان فراهم آورده است .

علاوه بر کمک های شما عزیزان و نیکوکاران بزرگوار ، بخشی از درآمد سایت گیفت کارت به این کودکان اختصاص داده شده و در ابتدای هر ماه تمام کمک های جمع آوری شده را به حساب موسسات خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان واریز می کند.

امید که این کودکان را با روح های بزرگ و بدن های ضعیفشان را یاری کننده باشیم .

مشاهده فیش های واریزی کمک به کودکان مبتلا به سرطان

تغییرات بزرگ با قدم های کوچک هر کدام از ما آغاز می شود. همواره نیازمند روش های سنجیده ی حاصل از علم و تخصص و تجربه برای رسیدن به آرزوی بزرگ در قلب کوچک فرزندانمان هستیم.

شما هم می توانید در انجام این امر خیر با نیکوکاران سایت گیفت کارت همراه باشید.

قطره قطره جمع گردد – وانگهی دریا شود