در این صفحه به شما خواهیم آموخت که در صورت گرفتن خطا در زمان ردیم (Redeem) یا شارژ گیفت کارت اسکایپ خود باید چگونه مشکل را حل کنید .

پیغام های خطای شارژ گیفت کارت اسکایپ

1) اگر با ارور Voucher not found رو به رو شدید بدین معناست که کد به اشتباه وارد شده است. اگر این خطا از جانب شما نیست با پشتیبانی سایت گیفت کارت در ارتباط باشید . ( جهت بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید )

پیغام های خطای ردیم یا شارژ گیفت کارت اسکایپ

2) اگر با ارور Please accept the Terms of Use رو به رو شدید بدین معناست که تیک گزینه ی I agree to the Skype را فعال نکرده اید .

پیغام های خطای ردیم یا شارژ گیفت کارت اسکایپ

3) اگر با ارور

You have tried to many invalid voucher or prepaid card numbers in a row . please wait for 30 minutes and then try again

رو به رو شدید به این معناست که چندین بار کد خود را به اشتباه وارد کرده اید و تا سی دقیقه آینده اسکایپ به شما اجازه ی ردیم یا شارژ کد گیفت کارت اسکایپ را نمی دهد. پس از سی دقیقه دوباره سعی کنید .

پیغام های خطای ردیم یا شارژ گیفت کارت اسکایپ

4) اگر با ارور Voucher is already redeemed رو به رو شدید بدین معناست که این کد استفاده شده است .

پیغام های خطای ردیم یا شارژ گیفت کارت اسکایپ

در این آموزش شما با تعدادی از رایج ترین خطاهایی که در زمان شارژ گیفت کارت اسکایپ ممکن است روبه رو شوید آشنا شدید.

شما می توانید جهت خرید گیفت کارت اسکایپ اصلی و معتبر به سایت گیفت کارت اولین فروشگاه اینترنتی گیفت کارت در ایران مراجعه نمایید.