در این قسمت از آموزش های مایکروسافت ، در مورد خطاهای گیفت کارت مایکروسافت هنگام استفاده یا شارژ اکانت Microsoft صحبت خواهیم کرد.

اگر در هنگام ردیم یا شارژ گیفت کارت مایکروسافت خود با ارورهای گیفت کارت مایکروسافت زیر مواجه شدید می توانید از آموزش های زیر جهت برطرف کردن مشکل خود استفاده نمایید.

1) اگر با ارور Your token contains invalid characters . only A-Z and 0-9 مواجه شدید :

بدین معناست که یک کاراکتر تعریف نشده در مایکروسافت را وارد می کنید . دقیقا همان کدی که از سایت گیفت کارت تهیه کردید را بدون حرف اضافه ایی وارد نمایید .

خطاهای گیفت کارت مایکروسافت

2) اگر با ارور یا خطای Code not found . Try re-entering it . if that does work contact the merchant

رو به رو شدید به این معناست که یکی از کارکتر های کد به اشتباه ثبت شده است. در صورت بروز این مشکل با پشتیبانی در ارتباط باشید .

خطاهای گیفت کارت مایکروسافت - 2

3) اگر با ارور This token has expired and cannot be redeemed رو به رو شدید :

به این معناست که یک یا چند کارکتر کد اشتباه وارد شده است.

4) اگر با ارور Something happened on our end . waiting a bit might help رو به رو شدید :

به این معناست که یا اکانت شما با کشور گیفت کارت همخوانی ندارد یا ای پی شما با کشور گیفت کارت یکسان نیست .

خطاهای گیفت کارت مایکروسافت - 3

5) اگر با خطای This code has already been redeemed رو به رو شدید :

به این معناست که کد استفاده شده است .

خطاهای گیفت کارت مایکروسافت - 4

اکنون با خطاهای شارژ گیفت کارت مایکروسافت آشنا شدید.

لازم به ذکر است برای خرید گیفت کارت مایکروسافت ، شارژ اکانت Microsoft ، خرید گیفت 3 دلاری مایکروسافت امریکا ، خرید گیفت 5 دلاری مایکروسافت امریکا ، گیفت 10 دلاری مایکروسافت امریکا ، گیفت 15 دلاری مایکروسافت امریکا ، گیفت 20 دلاری مایکروسافت امریکا ، گیفت 25 دلاری مایکروسافت امریکا ، گیفت 50دلاری مایکروسافت امریکا ، گیفت 60 دلاری مایکروسافت امریکا و خرید گیفت 100 دلاری مایکروسافت امریکا می توانید به سایت اولین فروشگاه گیفت کارت در ایران مراجعه نمایید.

خرید گیفت کارت مایکروسافت