پس از ثبت نام در سایت و ایجاد اکانت در سایت زمانی که خریدی از سایت انجام دادید پس از پرداخت مبلغ از طریق درگاه بانکی فاکتوری به شما داده می شود و در فاکتور جزئیات خرید شما نوشته شده است. در همین فاکتور در قسمتی نوشته شده تحویل و روبه روی آن کدی نوشته شده است که این کد همان کد گیفت کارت شماست که باید آن را در سایت مربوطه ردیم نمایید. همچنین پس از پرداخت کد گیفت کارت از طریق ایمیل نیز برای شما ارسال می شود.