به علت جلوگیری از سو استفاده اشخاص سود جویی که اطلاعات کارت عابر بانک افراد را به سرقت برده اند و به دستور پلیس فتا تهران بزرگ  , وریفای و یا تایید شماره موبایل شخص خریدار و تلفن ثابت منزل یا محل کار خریدار الزامی می باشد.

در نظر داشته باشید پس از خرید سوم شما از سایت نیاز است که تلفن ثابت شما تائید شود. در این صورت زمانی که بعد از خرید سوم پیغام تایید تلفن ثابت را دریافت کردید سایت به شما کدی تحویل نخواهد داد تا زمانی که تایید اکانت شما (تلفن ثابت) از طرف پشتیبانی یا به صورت خودکار توسط خود شما انجام شود.