خطای گیفت کارت گوگل پلی

در این صفحه به بررسی مشکلات گیفت کارت گوگل پلی که در زمان ردیم یا شارژ اکانت با گیفت کارت گوگل پلی خود ممکن است با آن ها روبرو شوید می پردازیم

خطاهایی که ممکن است با آن مواجه شوید :

۱) اگر با ارور Code country does not match your account country رو به رو شدید به این معناست که ولت گوگل شما هنوز تنظیم نشده است و باید اکانت گوگل پلی خود را با کشور گیفت کارت گوگل پلی یکسان نمایید .

پیغام های خطای گیفت کارت گوگل پلی - ۱

۲) اگر با ارور You may have input the wrong code , or the code may be invalid رو به رو شدید به این معناست که کد وارد شده اشتباه است.

پس از اطمینان از درست وارد کردن کد توسط شخص شما اگر همچنان با این خطا بر خوردید از طریق پشتیبانی با ما در ارتباط باشید .

پیغام های خطای گیفت کارت گوگل پلی - ۲

۳) اگر در هنگام شارژ اکانت با گیفت کارت گوگل پلی با ارور Error redeeming code . Error code : BM-PAF-04 مواجه شدید به این معناست که آی پی شما مشکل دارد یا تنظیمات ولت کامل نشده است.

پیغام های خطای گیفت کارت گوگل پلی - ۳

۴) اگر ارور یا خطای This will update the play balance for your gmail را دریافت کردید به این معناست که کد وارد شده اشتباه می باشد. در این مواقع باید با پشتیبانی تماس گرفته و درخواست پیگیری نمایید.

پیغام های خطای گیفت کارت گوگل پلی - ۴

۵) اگر با ارور یا خطای The code you entered has already been redeemed by someone else مواجه شدید بدین معناست که گیفت کارت شما توسط شخص دیگری استفاده شده است.

پیغام های خطای گیفت کارت گوگل پلی - ۴

اکنون با دریافت هر پیغام خطا یا ارور در زمان استفاده از گیفت کارت گوگل پلی ، جهت شارژ اکانت گوگل پلی خود به خوبی می دانید که باید چه کاری را انجام دهید.

لازم به ذکر است که :

در سایت گیفت کارت ، اولین فروشگاه اینترنتی گیفت کارت در ایران می توانید جهت خرید گیفت کارت های گوگل پلی اصل و معتبر برای شارژ اکانت با گیفت کارت گوگل پلی خود اقدام نمایید.