نحوه یافتن کشور اکانت اوریجین و موجودی آن

آموزش یافتن کشور اکانت اوریجین در آموزش های قبل با نحوه ساختن اکانت origin آشنا شدید. گاهی ممکن است هنگام شارژ یا ردیم کردن [...]