خطای استفاده از گیفت کارت اسپاتیفای

اگر در هنگام ردیم یا شارژ گیفت کارت اسپاتیفای خود به ارور  Unfortunately this premium code does not seem to be valid برخورد کردید :

به این معناست که یا کد به درستی وارد نشده و یا گیفت کارت استفاده شده است. در صورت اطمینان از وارد کردن صحیح کد توسط شخص شما با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

پیغام های خطای استفاده یا شارژ گیفت کارت اسپاتیفای - ۱

خطای Something went wrong. Try again,or get help

در صورتی که هنگام شارژ اکانت اسپاتیفای خود با پیغام خطای ذکر شده رو به رو شدید به این معناست که ، کشور اکانت اسپاتیفای شما با کشور گیفت کارت خریداری شده همخوانی ندارد. در این صورت باید کشور خود را متناسب با کشور گیفت کارت اسپاتیفای خریداری شده تغییر دهید.

پیغام های خطای استفاده یا شارژ گیفت کارت اسپاتیفای - 2

شما می توانید جهت خرید گیفت کارت اسپاتیفای ، خرید ردیم کد اسپاتیفای ،اکانت پریمیوم اسپاتیفای ، خرید گیفت کارت اسپاتیفای معتبر و اصلی ، خرید اکانت اسپاتیفای از سایت گیفت کارت با اطمینان خرید نمایید. لازم به ذکر است گیفت  کارت های زیر در سایت گیفت کارت اولین فروشگاه اینترنتی گیفت کارت در ایران موجود است:

  • خرید گیفت $ 10 (یک ماهه) اسپاتیفای امریکا+اسکن
  • خرید گیفت $ 30 (سه ماهه) اسپاتیفای امریکا+اسکن
  • خرید گیفت $ 60 اسپاتیفای امریکا+اسکن
  • خرید گیفت کارت 10 پوندی اسپاتیفای انگلیس
  • خرید گیفت کارت 30 پوندی اسپاتیفای انگلیس