بله. بسته به شهر و ایالتی که موقع ثبت کشور ولت انتخاب کرده اید به خرید شما مالیات یا تکس تعلق خواهد گرفت .به خاطر همین کسر مالیات است که گاهی خرید های شما ناموفق خواهد ماند . به طور مثل می خواهید نرم افزاری را با قیمت 9.99 دلار می خواهید تهیه نمایید و شارژ گیفت کارت گوگل شما ده دلار است . بعد از این که بر روی گزینه ی خرید کلیک می نمایید به شما این پیغام را می دهد که خرید ناموفق است . لازم به ذکر است که بعضی از ایالت ها از مالیات معاف هستند.